Richtlijnen van een westerse Shiki Master, volgens het Systeem van Hayashi en Takata, Reiki Shiki Ryoho.

Reiki masters die volgens het Reiki-System of Natural Healing werken en lesgeven kun je herkennen aan een aantal richtlijnen die zij hanteren. Het getuigt tevens van collegialiteit en respect, om zo veel mogelijk in leven en werk deze richtlijnen als basis te hanteren. Hieronder volgen een aantal belangrijke richtlijnen.

  1. Een Reiki Shiki Master in het Reiki-System of Natural Healing geeft tijdens een eerste graad klas vier inwijdingen, deze worden individueel gegeven en zal in vier dagdelen of in een weekend gegeven worden.
  2. Tijdens een tweede graad worden drie symbolen aangeleerd en de daarbij behorende mantra. Het wordt benadrukt deze symbolen en hun mantra met respect te behandelen; ze zijn heilig en geheim. De cursist krijgt 1 inwijding.
  3. De symbolen worden NIET meegegeven, maar op traditionele wijze vernietigt. De Tweede graad mag pas gegeven worden drie maanden NA de inwijding van je eerste graad.
  4. Voor een mastergraad behoort men minimaal een jaar stage te lopen in een praktijk van een Shiki-Master.
  5. Alle graden zullen NOOIT ineens gegeven worden door een Shiki-master die de richtlijnen van het Reiki-System of Natural Healing hanteert!

Wanneer deze richtlijnen worden gehanteerd, kan men spreken over het Reiki System of Natrual Healing.

Om de (westerse) Reiki te analyseren, zien we vijf unieke eigenschappen. 

  1. Men krijgt het vermogen om Reiki te geven door middel van initiatie. Dit kun je niet in de loop der tijd ontwikkelen door meditatie of andere oefeningen of uit boeken.
  2. Alle Reiki-technieken hebben een bepaalde lijn. De methode zal worden overgedragen van leraar op leerling door middel van initiatie en techniek die als eerste is doorgekregen.
  3. Reiki wordt geleid door een hogere macht en haar weg en werking zelf kent. Het is bij Reiki niet nodig om de energie met verstand te sturen.
  4. Reiki kan GEEN schade toebrengen.
  5. De ervaring leert, dat iemand die op de juiste manier ingewijd is in Reiki noch zichzelf, noch een ander kan verzwakken. Dit zelfde geld ook bij het behandelen van jezelf of personen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb