Master Dr.Chujiro Hayashi 
We hebben voornamelijk aan hem te danken dat Reiki haar weg naar het Westen vond. Hayashi was een van Usui's laatste studenten.  Hayashi was een arts en ex-commandant bij de Keizerlijke Japanse Marine.  Er wordt gezegd dat hij een christen was (Methodist) en de enige niet Boeddhistische student van Usui.  

 

Usui zou ervan op de hoogte geweest en heeft daarom zijn onderwijs aangepast. Hayashi begon zijn opleiding in mei 1925. In november 1925 sloten zich twee andere marineofficiers, de schouten-bij-nacht Kanichi Taketomi en Juzaburu Ushida bij. 

Op verzoek van de officiers, creëerde Usui voor de Marine een healingsysteem, dat zonder jarenlange spirituele oefeningen als eerste hulp aan boord zou kunnen gebruikt worden. Usui zelf was benieuwd,  in hoever zijn systeem als een alleenstaande geneesmethode zou kunnen werken. Hij gaf dr.Hayashi de opdracht, om een handleiding met handposities voor verschillende kwalen samen te stellen.  Deze wordt heden, volledig onterecht, voorgesteld als het werk van Usui.


Kort daarna, op 9 maart 1926,  is Usui onverwacht overleden.  Na zijn dood richtten de officiers, samen met enkele van Usui's studenten, de vereniging "Usui Reiki Ryoho Gakkai"op.  Dr.Hayashi was tijdelijk lid ervan,  maar de sterk nationalistische  stromingen, binnen de vereniging botsten -  niet alleen met zijn eigen overtuiging - maar volgens hem ook met de leer van Usui. Na een ruzie met de voorzitte,r verliet hij het gezelschap en richtte in 1931 zijn eigen vereniging op met de naam "Hayashi Reiki Kenkyo-Kai" (Hayashi Reiki Onderzoek Center).

In Shinano-Machi,  Tokyo, richtte Hayashi een kleine Reikikliniek met acht bedden op. Om behandelaars voor zijn kliniek te rekruteren, gaf Hayashi zijn studenten, een initiatie voor de eerste graad.  Geen geld werd uitgewisseld, maar in ruil moesten de studenten gedurende drie maanden, 8 uur per week onbetaald in de kliniek komen werken.

Vervolgens werden de beste studenten uitgekozen en geïnitieerd voor de tweede graad, waaraan een negen maanden durende stage onder dezelfde voorwaarden was verbonden.  Enkele van deze studenten kregen daarna de derde graad en een lerarenopleiding aangeboden. Deze was met een 2 jaar durende stage als assistent verbonden.  Pas daarna hadden ze de bevoegdheid om zelf inwijdingen te geven en te onderwijzen.  Hier kunt u lezen, dat de graden in Reiki, nooit allemaal in 1 weekend gegeven mag en kan worden! 

Hayashi ontwikkelde ook nieuwe behandelingstechnieken. Om een maximale energiestroom te verkrijgen werd er gewerkt met 2 of 3 behandelaars per patiënt. 

De Japans-Amerikaanse mevr.Hawayo Takata maakte in de jaren '30 als terminale patiënte kennis met Hayashi's Reikikliniek, waar ze na enkele maanden behandeling, volledig genas. 

In Japan is er nooit zoiets geweest, als een "grandmaster" of "Bearer of the Line". Mr. Chujiro Hayashi, die door Dr.Usui opgeleid en een gewaardeerde student was, had toestemming om zelf Reiki-studenten te hebben om ze op te leiden. Maar hij is nooit benoemd als opvolger van Usui. Hij was gewoon een van de vele studenten die het voorrecht genoten om zelf mensen op te leiden.

In Japanse Reiki-kringen is er maar een enkeling die ooit van Mw.Takata gehoord heeft.

Het is waar dat Mr.Hayashi een "dojo" had in Shinano-Cho met tien bedden. Volgens verslagen uit die tijd, waren deze bedden altijd bezet. Deze "dojo" (praktijkruimte, school) is de zgn "Reiki-kliniek" waar vaak over geschreven wordt. Het woord "kliniek" komt echter van het Japanse, steeds verkeerd vertaalde, woord byoin, wat zoiets betekent als een zeer kleine dokterspraktijk.

Als er in het westen gepraat wordt over het feit dat er veel Reiki-klinieken in Japan waren ten tijde van Usui, dan gaat dit over kleinere gelegenheden. Tot nu toe is er in Japan nog geen een ziekenhuis of grotere kliniek gevonden, die ooit met Reiki gewerkt heeft.

 

In de beide Reiki lijnen, maar meer in het westen dan in Japan, zijn enorme veranderingen gemaakt. Veel belangrijke aspecten van het werken met Reiki, zijn uit het traditionele systeem verwijderd, door of Hayashi of Takata. Niet duidelijk is wie de veranderingen maakte, maar ze hebben er ook goede dingen aan toegevoegd!

“Master Dr.Chujiro Hayashi ”

Het eerste wat we in het westen over reiki te weten kwamen, was de methode die mw. Hawayo Takata onderwees. Takata was in Japan opgeleid door Chujiro Hayashi. Dit was een door Usui ingewijde master, die voor zichzelf was begonnen met een eigen reiki kliniek. Aan Hayashi dankt de westerse reiki ,zijn nadruk op het genezen, terwijl de oorspronkelijke school van Usui meer geworteld bleef in boeddhistische spiritualiteit.

 

Mevrouw Takata introduceerde de standaard handposities, die in de meeste westerse reikischolen gangbaar zijn. Haar systeem bestreek het hele lichaam en werd oorspronkelijk gecombineerd met een reinigingskuur. Het dagboek van mw. Takata, beschrijft hoe zij haar methode ontwikkelde. De traditie van mw. Takata wordt vooral levend gehouden door de reiki Alliance, een bond van reiki masters die door mw. Takata, of haar opvolgers zijn ingewijd. Er zijn echter ook 'vrije' masters die strikt volgens het systeem van Takata werken.

 

Mw. Takata is wel bekritiseerd, vanwege het elitaire karakter dat zij aan reiki gaf (zeer hoge prijzen voor de mastergraad; de strenge geheimhouding van symbolen, inwijdingsmethode en andere onderdelen van het onderwijs). En omdat ze een reiki geschiedenis verspreidde, die achteraf niet correct bleek te zijn. Desondanks verdient ze een eervolle vermelding als degene die reiki in het westen bekend heeft gemaakt.

 

Nieuwe westers Reiki varianten

Sinds de jaren tachtig zijn uit het traditionele westerse reiki systeem vele nieuwe reiki varianten ontwikkeld. Enkele van de bekendste:

  • Het systeem van Diane Stein. Haar boek 'De kern van reiki' beschreef ook de voordien geheim gehouden symbolen en de inwijdingsrituelen.

  • Tera Mai van Kathleen Milner is een geregistreerd handelsmerk, en aan strikte vormen en regels gebonden. Zo mag een Tera Mai master geen inwijdingen in andere systemen meer geven. Binnen Tera Mai wordt reiki beschouwd als één van meerdere 'stralen'. 

     

  mw. Hawayo Takata

Richtlijnen van een westerse Shiki Master, volgens het systeem van Hayashi en Takata, Reiki Shiki Ryoho.

Reiki masters die volgens het Reiki-System of Natural Healing werken en lesgeven kun je herkennen aan een aantal richtlijnen die zij hanteren. Het getuigt tevens van collegialiteit en respect, om zo veel mogelijk in leven en werk deze richtlijnen als basis te hanteren. Hieronder volgen een aantal belangrijke richtlijnen.

  1. Een Reiki Shiki Master in het Reiki-System of Natural Healing geeft tijdens een eerste graad klas vier inwijdingen, deze worden individueel gegeven en zal in vier dagdelen of in een weekend gegeven worden.
  2. Tijdens een tweede graad worden drie symbolen aangeleerd en de daarbij behorende mantra. Het wordt benadrukt deze symbolen en hun mantra met respect te behandelen; ze zijn heilig en geheim. De cursist krijgt 1 inwijding.
  3. De symbolen worden NIET meegegeven, maar op traditionele wijze vernietigt. De Tweede graad mag pas gegeven worden drie maanden NA de inwijding van je eerste graad.
  4. Voor een mastergraad behoort men minimaal een jaar stage te lopen in een praktijk van een Shiki-Master.
  5. Alle graden zullen NOOIT ineens gegeven worden door een Shiki-master die de richtlijnen van het Reiki-System of Natural Healing hanteert!

Wanneer deze richtlijnen worden gehanteerd, kan men spreken over het Reiki System of Natrual Healing.

Maak jouw eigen website met JouwWeb