De Japanse Reiki, heeft zich ontwikkeld uit de oorspronkelijke methode van Usui en wordt heden ten dage nog steeds beoefend in Japan. Deze traditie wordt met name levend gehouden door de Gakkai, een reiki vereniging die is opgericht door leerlingen van Usui.

 

De traditionele Japanse reiki is lange tijd in het westen onbekend gebleven, omdat Japan een moeilijk toegankelijke gemeenschap is voor buitenstaanders. Echter sinds de jaren negentig is nieuwe informatie over de oorsprong van reiki bekend geworden dankzij onderzoek van met name Frank Arjava Petter, en een aantal lezingen die Hiroshi Doi in het westen heeft gegeven.

 

Enkele bronnen:

 

Niet iedereen is geschikt voor de specifieke Usui Reiki Ryoho stijl. De introductie, die vijf tot zeven aaneengesloten dagen elke dag enkele uren in beslag neemt, wordt door sommigen als 'zwaar' ervaren, zeker als je dit naast je werk wilt doen. De Japanse traditie vraagt van je dat je twee maal per dag 30 minuten mediteert en met de Reiki energie bezig bent.

 

Bovendien is de kata, de vorm, belangrijk. Voor de meditaties betekent dit bijvoorbeeld, dat je geacht wordt die in de traditionele Japanse seiza houding uit te voeren: geknield, met je zitvlak rustend op de hielen. Tenslotte zijn er de maandelijkse oefenavonden, waaraan regelmatige deelname gewenst is. Er wordt in deze stijl dus veel motivatie, toewijding en inzet van je gevraagd.

 

Het oorspronkelijke systeem van Usui, moet je dus ook aanspreken, (zo als vele dingen in het leven) het vergt veel discipline van jezelf. Veel mediteren, 2 keer per dag minimaal 30 min. Denk jij, dat jij deze discipline niet kunt opbrengen, dan is de traditie die Takata en Hayashi hebben ontwikkeld misschien voor jou op het lijf geschreven, of één van de andere Reiki traditie’s.

 

De zuiverheid ligt niet in, hoe men Reiki ontvangt en met welke fratsen, die men in het westen erbij toevoegt, zoals de bijv. de engel van de dood. Of welke Reiki traditie men ontvangt, maar dat men zich realiseert waar een Reiki traditie vandaan komt. Men kan niet zeggen, volgens het Usui systeem, als de inhoud en de leer afwijkt van dat systeem. Laten we hier realistisch in zijn en eerlijk in blijven!

 

Waar de wortels van Reiki liggen voor Usui haar had herontdekt, weet niemand.
Daarom gaf Usui haar ook een naam Usui Reiki Ryoho, hij vond het denk ik ook niet correct om in de naam van iets of iemand verder te gaan. Wat wel in het Wester gebeurd met zijn URR. 

 

Wat zijn nou precies de verschillen zijn tussen de 'traditionele' westerse stroming(en) van Hayashi en Takata (Usui Shiki Ryoho) en het meer oorspronkelijke Japanse Usui Reiki Ryōhō.

Verschil tussen westerse Reiki en Usui Reiki zie tabel klik hier

Het grote verschil tussen de in het Westen bekende Reikistromingen tot nu toe en de oorspronkelijke Japanse methode is de volgende;

Usui’s onderwijs bestond in eerste instantie uit het werken met en mediteren op de leefregels, de waka (gedichten van de Keizer) en andere meditaties en ademhalingstechnieken (om de energie te vergroten). Pas later, na zijn ’satori’, zijn ‘verlichting’, kwam daar het werken met de spirituele energie, Reiki, bij.

 

Het is een misvatting dat hij tijdens zijn satori de symbolen gezien zou hebben. Het gebruik van symbolen en mantra’s is in het Westen een heel eigen leven gaan leiden, maar nooit zo door Usui bedoeld of gebruikt. Hij werkte zelf niet met symbolen en mantra’s, maar gaf aan studenten, die de aarde- of hemelenergie niet konden pakken, niet konden ‘zijn’, als hulpmiddelen in de vorm van eerst een mantra en als dat niet voldoende bleek, een symbool dat paste bij de mantra.

Hulpmiddelen dus, meer niet. Zo gauw de student de energie kon pakken, was de mantra of het symbool niet meer nodig.

 

Zo wordt het derde symbool in het Westen gebruikt voor afstandsbehandelingen. In de Japanse benadering staat het voor ‘verbinding’. Voel alleen al eens het verschil in benadering: afstand…..verbinding.

Principe, is dat we allemaal al één zijn, dat we als verbonden zijn. Als je jezelf behandeld, behandel je ook de ander. Er is geen afstand, geen tijd. We zijn al één met alles, met iedereen.

 

Eigenlijk is de kern van de Japanse manier van Reiki beoefening, dus niet het helen van de ander, maar van jezelf, door middel van het werken met de 5 elementen van het Reikisysteem, die allemaal een even belangrijke plaats innemen.

In het systeem van Usui zelf, Gakkai ben je continu bezig met jezelf te ontwikkelen. Door middel van meditatie en technieken en het behandelen van jezelf en het regelmatig ontvangen van Reiju.

 

Terwijl de westerse techniek sterk gefocust lijkt op het behandelen van anderen.